Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Υπηρεσιών μας

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Υπηρεσιών μας
Διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία στα ασφαλιστικά προϊόντα και διαδικασίες, η ΔΙΟΝ προσφέρει στους υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες της, ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, τόσο συμβουλευτικές όσο και διαχείρισης και υποστήριξης.
 
Διαδικασία Ολοκληρωμένης Aσφαλιστικής Διαχείρησης:
 • Μελέτη και αποτύπωση ισχύοντος ασφαλιστικού πλαισίου
 • Υποβολή προτάσεων βελτίωσης των όρων ασφάλισης
 • Έρευνα και διαπραγμάτευση στην ασφαλιστική αγορά για την ασφαλιστική κάλυψη του κινδύνου με τους καλύτερους δυνατούς όρους της αγοράς
 • Ασφαλιστική τοποθέτηση κινδύνου έπειτα από συμφωνία με τον πελάτη
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Διαχείριση και υποστήριξη ζημιών όλων των κλάδων ασφάλισης
 
Πλήρες Φάσμα Τομέων Ασφάλισης:
 • Ασφάλιση Περιουσίας και Συμπληρωματικών Κινδύνων
 • Ασφάλιση Απώλειας Κερδών
 • Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης/Εργοδοτικής Ευθύνης/Ευθύνης Προϊόντος/Ανάκληση Προϊόντων
 • Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού
 • Ασφάλιση Μεταφορών
 • Ασφάλιση Πιστώσεων
 • Ασφάλιση Αυτοκινήτων
 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών
 • Ασφάλιση Χρημάτων εν γένει
 • Ασφάλιση CyberEdge-Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων
 • Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 
Τέλος, η ΔΙΟΝ ΟΕ, προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις για όλα τα ασφαλιστικά ενδιαφέροντα ιδιωτών σε όλους τους κλάδους ασφάλισης (ζωής, υγείας, περίθαλψης, σκαφών, αυτοκινήτων, σπιτιών, έργων τέχνης κ.λπ.)