Ασφάλιση Cyber Edge-Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Ασφάλιση Cyber Edge-Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων
Μια παραβίαση ή διαρροή δεδομένων, μπορεί να έχει ευρύτατες αρνητικές προεκτάσεις για μία επιχείρηση. Οι κίνδυνοι μπορεί να αφορούν απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή εξωτερικές «επιθέσεις» ή αμέλεια στην χρήση. Μπορεί να προέρχονται από ένα μεμονωμένο υπολογιστή, ή μία επίθεση σε μονάδες αποθήκευσης, data warehouses, routers, private ή common servers και clouds.

Η  κάθε επιχείρησή ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει την αλλοίωση ή ακόμη και τη διακοπή της παρουσίας της στο διαδίκτυο, καθώς και προβλήματα εξυπηρέτησης, αν λόγω επίθεσης διακοπεί ο server της. Οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς εξελίσσονται και γίνονται πιο σύνθετοι. Ενώ στο παρελθόν οι οργανισμοί επένδυαν στην ασφάλεια των φυσικών περιουσιακών τους στοιχείων, σήμερα το ενδιαφέρον επιβάλλεται να εστιάζεται στην προστασία των δικτύων και των συστημάτων.
 
Η νομοθεσία για την προστασία των ευαίσθητων εταιρικών ή προσωπικών δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, ενώ η προστασία της οικονομικής κατάστασης και της εταιρικής φήμης είναι προτεραιότητες.
 
Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Cyber Εdge είναι σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει περισσότερες από τις συνέπειες των διαρροών και παραβιάσεων δεδομένων.
 
Το ασφαλιστικό πρόγραμμα  Cyber Εdge καλύπτει τις  περισσότερες ή λιγότερο προφανείς  συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, επιτρέποντας στις εταιρίες να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.