Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης
Η ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Τα ασφαλιστικά αυτά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε όλα τα είδη ρύπανσης- ατυχηματική και σταδιακή - καλύπτοντας και τα έξοδα καθαρισμού της περιοχής σύμφωνα με τις επιταγές μιας ολοένα και πιο σύνθετης νομοθεσίας.