Ασφάλιση Χρημάτων εν γένει

Ασφάλιση Χρημάτων εν γένει
Καλύπτονται οι οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας και προέρχονται από κλοπές, ληστείες ή δόλιες πράξεις υπαλλήλων.
 
Ειδικότερα:
  • Απώλεια μετρητών και επιταγών, κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους της εταιρείας σας συνεπεία κλοπής/ληστείας (hold up) με άσκηση απειλής ή/κα βίας
  • Απώλεια χρημάτων (μετρητών, επιταγών κλπ) φυλασσομένων εντός χρηματοκιβωτιών, συνεπεία κλοπής που έγινε μετά από διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου και/ή ληστείας (hold up) με άσκηση απειλή ή/κα βίας
  • Απώλεια χρημάτων που βρίσκονται εντός ταμείων, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών συνεπεία ληστείας
  • Απώλειες ή ζημίες που θα προκύψουν από υπεξαίρεση, κατάχρηση, πλαστογραφία που θα γίνουν από υπαλλήλους της εταιρείας σας.