Ασφάλιση Νομικής Προστασίας

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας
Η ΔΙΟΝ Ο.Ε. παρατηρώντας καθημερινά τα αυξανόμενα προβλήματα της εποχής, που συχνά πλέον, μας φέρνουν αντιμέτωπους με δικαστικές διαμάχες, μπορεί να σας εξασφαλίσει Νομική Προστασία με ειδικά ασφαλιστήρια για κάθε περίπτωση π.χ. Οικογένειας, Σκαφών Αναψυχής Οχήματος και Οδηγού, Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων, Ιατρών κ.λπ.