Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και είναι απαραίτητο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν.


Η ασφάλιση των Φωτοβολταϊκών διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

  1. Κάλυψη κατά την ανέγερση που περιλαμβάνει: Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης-Συναρμολόγησης για την διάρκεια κατασκευής-τοποθέτησης-συναρμολόγησης-συντήρησης του σταθμού ή της μονάδας.
  2. Κάλυψη κατά τη λειτουργία που περιλαμβάνει: Υλική Απώλεια ή ζημία της ασφαλισμένης μονάδας ή σταθμού καθώς επίσης και Απώλεια Μικτών Εσόδων συνεπεία ασφαλισμένης υλικής ζημιάς λόγω διακοπής παροχής ενέργειας προς την ΔΕΗ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ