Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Ασφάλιση Έργων Τέχνης
Η ασφάλιση Έργων Τέχνης απευθύνεται στις εξής κατηγορίες:
  • Σε Ιδιώτες (συλλέκτες) που έχουν στο σπίτι τους Έργα Τέχνης
  • Σε επιχειρήσεις που έχουν στα γραφεία τους και στους χώρους τους συλλογές Έργων Τέχνης
  • Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους που έχουν αντικείμενος τους την προβολή , διακίνηση ή εμπορία Έργων Τέχνης
H ασφάλιση αυτή απαιτεί ειδικές γνώσεις και διαδικασίες που διαφέρουν από την ασφάλιση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και έχει να κάνει με την σπανιότητα κάθε έργου.
  • Η ασφαλιζόμενη αξία προσδιορίζεται κάθε φορά από ειδικούς πραγματογνώμονες.
  • Η ασφαλιζόμενη αξία είναι πάντα «συμφωνημένη» μεταξύ πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρείας και δεν είναι διαπραγματεύσιμη σε περίπτωση ζημίας.
Η ΔΙΟΝ Ο.Ε. και στις εξειδικευμένες ασφαλίσεις έχει όλες τις συνεργασίες και ειδικά πακέτα ασφάλισης με τις εταιρείες που ειδικεύονται στην ασφάλιση Έργων Τέχνης.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΝΑΙ Η «ΤΕΧΝΗ» ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ!