Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Ασφάλιση Κατοικίας

Είτε είστε ιδιοκτήτης, είτε ενοικιαστής με την συνεργασία των πλέον αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρειών επιλέγουμε μαζί σας ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλειας σπιτιού σε προσιτές τιμές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση Αυτοκίνητων

Προσφέρουμε την πληρέστερη πρόταση ασφάλισης για το όχημα σας από αξιόπιστες, φερέγγυες  εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς δομημένη με βάση πάντα τις ανάγκες και της απαιτήσεις σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και είναι απαραίτητο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν.
Η ασφάλιση των Φωτοβολταϊκών διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

Α. Κάλυψη κατά την ανέγερση 

Β. Κάλυψη κατά την λειτουργία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση Έργων Τέχνης

Η ασφάλιση Έργων Τέχνης απευθύνεται στις εξής κατηγορίες:
Σε Ιδιώτες (συλλέκτες) που έχουν στο σπίτι τους Έργα Τέχνης
Σε επιχειρήσεις που έχουν στα γραφεία τους και στους χώρους τους συλλογές Έργων Τέχνης
Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους που έχουν αντικείμενος τους την προβολή , διακίνηση ή εμπορία Έργων Τέχνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης απαλλάσσει τον επαγγελματία από το άγχος της «άτυχης» στιγμής και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης που έχει ορισθεί.
Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Με τα προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης η ΔΙΟΝ ΟΕ με ειδικά ασφαλιστικά πακέτα επιλεγμένων ασφαλιστικών εταιρειών εξασφαλίζει κάλυψη για κάθε τι που θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδια σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ