Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Ασφάλιση Περιουσίας και Συμπληρωματικών Κινδύνων

Η ασφάλιση Περιουσίας και Συμπληρωματικών Κινδύνων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων και παρέχει πλήρη ασφαλιστική προστασία των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης.
Τα στελέχη της ΔΙΟΝ Ο.Ε. σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν λύσεις για την κάθε επιχείρηση, με την εκπόνηση μιας μελέτης ασφαλιστικού κινδύνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού

Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό μέσο που αναδεικνύει τη σχέση εργαζομένου με τον εργοδότη, προσφέροντας στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση Μεταφορών

Τα Ασφαλιστήρια Μεταφορών καλύπτουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αποκλειστικά από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.
Η Ασφάλιση Μεταφορών, απευθύνεται σ’ οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων από ζημιά που μπορεί να υποστούν κατά τη μεταφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση Πιστώσεων

Οι  επιχειρηματίες κινδυνεύουν πάντα από πιθανή αφερεγγυότητα των πελατών, για διάφορους λόγους όπως επισφάλειες ή πτωχεύσεις, η ΔΙΟΝ Ο.Ε. μαζί με τις εταιρείες που εξειδικεύονται στην Ασφάλιση Πιστώσεων υλοποιούν ασφαλιστήρια συμβόλαια Πιστώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση Αυτοκινήτων

Στην ΔΙΟΝ Ο.Ε. σας λύνουμε τα χέρια προσφέροντας προτάσεις ασφάλισης κάθε είδους οχήματος της επιχείρησης σας με ασφαλιστικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης οχημάτων από φερέγγυες αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές δομημένα με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
     
  • 1
  •  
  • 2
  •