Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού
Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό μέσο που αναδεικνύει τη σχέση εργαζομένου με τον εργοδότη, προσφέροντας στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου.
 
Ένα συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης έχει την δυνατότητα, επίσης, παροχής συμπληρωματικής σύνταξης και προσφέρει σιγουριά και εξασφάλιση στον εργαζόμενο και την οικογένεια του.
 
Συνοπτικά τα κυριότερα οφέλη για την επιχείρηση από την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων, είναι:
  • Προστασία της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους αλλά και των οικονομικών
  • Επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν
  • Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας των εργαζομένων
  • Τόνωση και ενδυνάμωση της αίσθησης εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την Εταιρεία
  • Συμβάλλει στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος
  • Δημιουργεί προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγικότητα
  • Λειτουργεί αποτρεπτικά στην μετακίνηση ικανών στελεχών προς τον ανταγωνισμό
  • Ενισχύει τις προϋποθέσεις για προσέλκυση νέων ικανών στελεχών της αγοράς
  • Καλλιεργεί εταιρική ευθύνη και κουλτούρα στους εργαζομένους
  • Αποτελεί παροχή με χαμηλό κόστος, λόγω έκπτωσης της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης έως του ποσού των 1500€ ανά εργαζόμενο
 
Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της. Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη εταιρικής ευθύνης και κουλτούρας στο προσωπικό.
 
Η παραγωγικότητα και η ποιότητα εργασιών κάθε επιχείρησης στηρίζεται στην αφοσίωση του προσωπικού της. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την επιτυχία κάθε επιχείρησης.
Η προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ποιοτικών στελεχών από επιτυχημένες εταιρείες επιτυγχάνεται πλέον με πακέτα παροχών όπως ικανοποιητικές αμοιβές, παροχές σε είδος, πλήρη και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών.