Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

Η ΔΙΟΝ Ο.Ε. Σύμβουλοι Ασφαλιστικών Υπηρεσιών είναι εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων.
Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο Αθηνών (A.M. 289490) και έχει ως κύρια αποστολή της, τη διασφάλιση και βελτιστοποίηση των ασφαλιστικών συμφερόντων των πελατών της και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους.
Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, ελληνικές και ξένες, που δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας.
Η δραστηριότητα της ΔΙΟΝ περιλαμβάνει όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους ασφάλισης αλλά ταυτόχρονα προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις για όλα τα ασφαλιστικά ενδιαφέροντα ιδιωτών για κλάδους ασφάλισης (ζωής, υγείας, περίθαλψης, σκαφών, αυτοκινήτων, σπιτιών, έργων τέχνης κ.λπ.)
 
Η ΔΙΟΝ και οι εργαζόμενοι σε αυτήν διαθέτουν πλήρη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, επαγγελματισμό και τεχνογνωσία που τους επιτρέπουν να επιτελούν με επιτυχία την αποστολή τους.
 
Στόχος της ΔΙΟΝ Ο.Ε., είναι πάντοτε η εξασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της. Οι πελάτες της ΔΙΟΝ απολαμβάνουν ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, τόσο συμβουλευτικές όσο και διεκπεραίωσης και υποστήριξης των ασφαλιστικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιήσει. Η ΔΙΟΝ Ο.Ε. διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή ασφάλιστρα της τάξεως των 3.500.000€.

Η ΔΙΟΝ αποτελεί μέλος του Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ). Στα 25 χρόνια της δραστηριότητάς του, ο ΣΕΜΑ έχει συμβάλει στην εξύψωση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα επιχειρηματία και καταναλωτή, καθώς και στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείστε μαζί μας, εδώ